Digismundo logo

hello@digismundo.com

Najbolje od nas

01
Naši radovi

Pogledajte projekte

Kreiranje web stranice luksuznog vizualnog identiteta 

Web dizajn za brunch cafe bar savremenog koncepta i privlačnog izgleda

Web stranica u formi web kataloga sa harmoničnim prikazom proizvoda

Web transformacija brenda  sa integrisanim online sistemom naručivanja

Izgradnja web identiteta sa naglaskom na savremeni dizajn 

Akvizicija kupaca kroz SEO koncept i savremeni interfejs 

Rekuperacija web stranice od malicioznog koda i potpuni dizajn stranice

Web dizajn usklađen sa nišom poslovanja u svrhu osvježenja brenda 

Izgradnja vizualnog web identiteta uz adekvatnu prezentaciju proizvoda

Komplesni dizajn u pdf i printanoj formi za svrhe turističke promocije

Web prezentacija turističke ponude za halal turizam u BiH

Web aplikacija – interaktivna karta sa lokalitetima od značaja u BiH

Kompletne web usluge sa luksuznim brendingom i web identitetom 

Izrada kreativne web stranice za porodični zanat sa dugom tradicijom

Kompletan web dizajn i grafički dizajn za ekološki projekat u Namibiji

Kompletan redizajn web stranice za arhitektonsku kompaniju koja nudi savremena rješenja

Kompletan web i grafički dizajn za kompaniju koja se bavi biougljem – biochar