Digismundo logo

hello@digismundo.com

SitForm.

Kompanija SitForm je već sada sinonim za kvalitet i luksuz kada je namještaj u pitanju. Shodno tome, takva kompanija zaslužuje da se njeni proizvodi prikažu na što bolji i jasniji način.

 Cilj izrade web stranice u osnovi se odnosio na što jednostavniji prikaz širokog asortimana visokokvalitetnog namještaja, te njegove adekvatne prezentacije na internetu.Suštinski, web stranica kompanije SitForm jeste web katalog njihovih proizvoda. Za svaki proizvod posebno je urađena prezentacija kako bi se cjelokupan web katalog izgledao što je više moguće jednoobrazno i harmonično.