Digismundo logo

hello@digismundo.com

Dental Center Sarajevo

Dental Center Sarajevo je pionir dental turizma u Bosni i Hercegovini. Izrada web stranice je za cilj imala predstaviti ponudu kompanije na što elegantniji i luksuzniji način.

Shodno tome su korištene tamne nijanse, a izrađeni logo je zlatne boje, koja je sama po sebi sinonim luksuza i elegancije. Pored web dizajna i izrade logotipa, dosta vremena je posvećeno i SEO optimizaciji stranice, odnosno što boljem pozicioniranju stranice na polju dental turizma u svijetu.