Digismundo logo

hello@digismundo.com

Halal odmori

Slijedeći želje investitora, za izradu web stranice korištena je željena šema boja, a prikaz svih sadržaja je pojednostavljen radi lakšeg pregleda i pronalaska željenih informacija.

Halal odmori je platforma za rezervaciju smještaja, ali i turističkih aktivnosti i sadržaja na prostoru cijele Bosne i Hercegovine. Kako i ime samo kaže, svi sadržaji koji se nude na platformi su okarakterisani kao halal.