Brunch Sa

BrunchSa je jedan posve novi gastro koncept u srcu grada Sarajeva. Izrada web stranice je bio vrlo zahtjevan dizajnerski proces, ali iskreno vjerujemo da je finalni rezultat jedinstvena web stranica koja na jedan drugačiji način priča svoju priču i predstavlja Brunch koncept.

Korišteni sketch koncept je naše vlasništvu i na to smo jako ponosni, a šema boja savršeno prenosi poruku web stranice.

Kontaktiraj nas

Piši nam

Digismundo transparent

Copyright © 2022 Digismundo

Powered by Digismundo

Hi there! How can we help you?