Digismundo logo

hello@digismundo.com

Metal Art Antić

Metal art Antić je porodični posao, a web stranica je za cilj imala da na jedan moderan način široj publici predstavi proizvode koje ova kompanija nudi.

Kako je riječ o vrlo specifičnoj niši, korišten je crafty stil izrade koji ukazuje da se radi o lijevanju željeza i izradi raznih motiva. Šema boja u potpunosti odgovara tipu posla kojim se kompanija bavi, a korisnik je jednostavnom navigacijom u mogućnosti da pregleda cjelokupan katalog radova i pronađe odgovarajuće proizvode za sebe.