Digismundo logo

hello@digismundo.com

Brošura

Kompletna grafička obrada, kao i fotografije su u našem vlasništvu, te je dosta vremena posvećeno obradi fotografija kao i grafičkih elemenata.

Brošura za jednostavno kretanje Sarajevom, jeste projekat koji na najbolji mogući način prikazuje Sarajevo, sve njegove kulturne znamenitosti, ali i prirodne potencijalne. Brošura je idealna za turiste koji prvi put posjećuju Sarajevo, ali također i za sve građane Sarajeva, kao i cijele Bosne i Hercegovine.